1. Evaluarea (reevaluarea) mijloacelor fixe, ţinînd cont de politica contabilă a întreprinderii, prevederile legislaţiei naţionale, standardele naţionale şi internaţionale de contabilitate;
 2. Aplicarea diverselor metode de evaluare: metoda analizei comparative a vînzărilor, metoda cheltuielilor, metoda veniturilor;
 3. Activităţi imobiliare asupra bunurilor imobile;
 4. Antrenarea în numeroase proiecte de evaluare a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova în diferite scopuri: vînzare-cumpărare, ipotecare ş.a.

Lucrările enumerate se execută, de regulă, în trei etape:

1.Etapa pregătitoare:

 • Recepţionarea sarcinii tehnice şi pregătirea documentaţiei contractuale;
 • Studierea materialelor existente asupra bunului imobil solicitat:
  • materiale iniţiale de proprietate – Titlu provizoriu, Adeverinţă de proprietate, Certificat de moştenire etc.;
  • documentaţie de privatizare – Contract de vînzare-cumpărare, Titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
  • documente care reflectă efectuarea unor tranzacţii – Contracte (de donaţie, de vînzare-cumpărare etc.), Hotărîri ale Judecătoriilor, Certificate de moştenire etc.
 • Colectarea şi analizarea materialelor despre lucrările geodezice executate anterior (reţele de îndesire, ridicări topografice etc.) pe teritoriul indicat;
 • Pregătirea programului de lucru în conformitate cu cerinţele Clientului.

 

2.Etapa de cîmp:

 • Lucrări de investigare a teritoriului;
 • Identificarea bunului imobil în teren;
 • Lucrări de cîmp în ansamblu: crearea (dezvoltarea) reţelei geodezice de îndesire, ridicarea topografică, măsurări geodezice, inclusiv marcarea construcţiilor capitale;
 • Lucrări de calcul şi prelucrare prealabilă a datelor obţinute, pentru asigurarea unui control efectiv al calităţii.

 

3.Etapa camerală:

 • Perfectarea documentaţiei solicitate:
  • Plan cadastral/geometric al bunului imobil;
  • Proiect de formare a bunului imobil;
  • Act de stabilire a hotarelor fixe;
  • Act de constatare pe teren la modificarea planului cadastral/geometric;
  • Raport de expertiză cadastrală/geodezică;
  • Raport de evaluare a bunului imobil etc.
 • Crearea (actualizarea) planurilor topo-geodezice – prelucrarea finală a materialelor de cîmp cu evaluarea preciziei rezultatelor obţinute;
 • În caz de necesitate, coordonarea comunicaţiilor indicate în planul topografic cu instituţiile corespunzătoare;
0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *