Servicii

Servicii CADASTRU

Pregătirea documentaţiei cadastrale în scopul privatizării bunurilor imobile şi a înregistrării drepturilor de proprietate/folosinţă: întocmirea Planului Geometric al bunului imobil; întocmirea Proiectului de formare a

VEZI MAI MULT»

Servicii GEODEZIE

1. Lucrări topografo-geodezice pentru crearea sistemului cadastral unic; 2. Măsurări geodezice în teren în scopul pregătirii documentaţiei cadastrale în vederea privatizării; 3. Transpunerea hotarelor în

VEZI MAI MULT»

Servicii EVALUARE

Evaluarea (reevaluarea) mijloacelor fixe, ţinînd cont de politica contabilă a întreprinderii, prevederile legislaţiei naţionale, standardele naţionale şi internaţionale de contabilitate; Aplicarea diverselor metode de evaluare:

VEZI MAI MULT»